Praktische informatie

Wat moet je meenemen voor gymles? Hoe gaan wij om met traktaties? Dat - en het antwoord op nog veel meer vragen - vindt u hieronder.

De onderwerpen staan alfabetisch geordend onder het overzicht van vakanties en vrije dagen.

Tip: Druk op Ctrl+F en vul in het zoekvak dat verschijnt het onderwerp in dat u zoekt.

Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023

Overzicht voor ouders en verzorgers, klik op "Downloaden".

Downloaden

Aanmelding en zorgplicht

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

 

Downloaden

Actief Burgerschap/ Burgerschapskunde, sociale integratie

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Ambulante begeleiding

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Begaafden beleid

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Belangrijke adressen

Klik op Download voor een overzicht.

Downloaden

Besluitvorming toelaatbaarheidsverklaring

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Bewegingsonderwijs

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Bibliotheek documentatiecentrum

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Brandpreventie

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Cito-toetsen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Computers in het onderwijs

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Contactpersoon ongewenste omgangsvormen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Creativiteit

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Dagtaken en weektaken

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Dieren in de school

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Digitale schoolborden

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Eindvoorstelling

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Engels

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Eten en drinken

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Excursies

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Fietsen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Film, foto’s, telefoon, e.d.

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Gevonden voorwerpen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Groepsoverzicht en Groepsplan

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

GVO en HVO

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Hoofdluiscontrole

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Informatieplicht van school aan gescheiden ouders

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Kijken in de groepen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Leerlingenraad

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Leerlingvolgsysteem

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Leesonderwijs

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Lesuitval

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Logopedie

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Het onderwijsloket/ loket leerlingzorg

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

De medezeggenschapsraad

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Medische zaken op school

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Methodes

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Nieuwe leerlingen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Onderwijs in de groepen - Algemeen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Onderwijs in de kleutergroepen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Onderwijstijd

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Ouderbetrokkenheid

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Ouderbijdrage

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Ouderhulp

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Oudervereniging

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Overgang van groep 2 naar groep 3

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Prikbord

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Projectafsluitingen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Rapportage aan ouders/verzorgers

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Rekenen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

De resultaten van het onderwijsleerproces

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Resultaten

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Scholing

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Schoolplan

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Schoolreizen en schoolkampen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Schrijven

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Seksuele voorlichting

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Speciale hulp

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Sponsoring en schenking

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Sportdagen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Taal en Spelling

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Het team van De Tjotter

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Toetsen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Vakken

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Veiligheidsbeleid en privacy

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Veranderingsdoelen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verhuizing/ Verandering van school

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verjaardagen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verkeer

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verlof (informatie)

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verlof formulier gewichtige omstandigheden

Klik op de knop "Downloaden".

Downloaden

Verlof formulier extra vakantie

Klik op de knop "Downloaden"

Downloaden

Verzekering/ aansprakelijkheid

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Verzuim

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

(Begeleiding naar het) Voortgezet Onderwijs

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Vrijdagmiddagactiviteiten

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Vijfdaagse schoolweek

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Wereldoriëntatie

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Ziek melden

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Zorg voor leerlingen met speciale behoeftes

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden

Het Zorgteam

Klik op "Downloaden" voor alle informatie.

Downloaden