Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het schoolplan vindt u al op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten die wij met u moeten, of willen delen.

Een aantal documenten geldt voor alle scholen binnen de stichting waar ook De Tjotter onder valt. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag. 

Documenten van De Tjotter

Hieronder vindt u een aantal praktische documenten die u als ouder kunt inzien en/of gebruiken.

Plannen bij quarantaine, sluiting, uitval leerkracht(en) e.a. versie november 2021

Een actueel overzicht van de plannen bij verschillende situaties die zich kunnen voordoen vanwege Covid

Downloaden

Titel van het item

Tekst behorend bij het item