• Passend onderwijs voor iedereen
  • Passend onderwijs voor iedereen

Welkom op de website van OBS de Tjotter

De naam van onze school “de Tjotter” is ontleend aan een klein zeilend vrachtschip dat in het verleden over de Zuiderzee tussen Amsterdam, Urk, Stavoren en Enkhuizen voer.

De Tjotter is een openbare basisschool in de Landstrekenwijk, die inspeelt op de multiculturele aspecten van de samenleving en vragen die de maatschappij ons stelt. De leerlingen van “de Tjotter” komen voornamelijk uit de Landstrekenwijk en het Hollandse Hout en voor een klein deel uit de omliggende wijken.
Kinderen uit gezinnen met verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen zijn bij ons welkom. Samen spelend en werkend leren kinderen de verschillen kennen en respecteren. Er heerst een plezierig leer- en werkklimaat, waarin kinderen, teamleden en ouders zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

De Tjotter is een basisschool met in de basis degelijke traditionele elementen en daarnaast moderne lesmethodes. Wij werken met jaargroepen en hebben tegelijkertijd aandacht en ruimte voor individuele leerlingen.
Wij erkennen de eigenheid en het unieke van elk kind en gaan met elkaar om op basis van respect. De kinderen leren zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren.

Momenteel bezoeken zo´n 285 leerlingen (teldatum 01/10/2015) de Tjotter.
Voor het inschrijven van kinderen op de Tjotter werken wij met de volgende criteria:
– Groep en groepsgrootte
– Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten
– Kinderen uit ons verzorgingsgebied (Landstrekenwijk en Hollandse Hout)
– Kinderen uit omliggende wijken

Groep 8a maakt filmpje Frozen

Geplaatst op donderdag 14 juli 2016

Groep 8a heeft een filmpje opgenomen op het nummer Laat het gaan uit de Disney film Frozen. Zie hier het leuke eindresultaat: Frozen groep 8a  

Lees verder

Prikbord 2016-2017

Geplaatst op donderdag 14 juli 2016

Op de doordraaidag heeft ieder kind de jaarkalender voor thuis op het Tjotter prikbord 2016-2017 gekregen. Het ‘prikbord’ zal ingevuld worden in de agenda van Basisschoolnet / Digiduif en op de website. Op het Prikbord vindt u alle vakantie- en studiedagen, dagen met continurooster, schoolkampen, e.d.. Mocht er onverhoopt toch een wijziging zijn, dan zal

Lees verder

Tjotter Info 13

Geplaatst op donderdag 14 juli 2016

Om u als ouders/verzorgers op te hoogte te houden van allerlei zaken in verband met onze school brengen wij gemiddeld één keer per maand de Tjotter Info uit. Hierin leest u alles over activiteiten, projecten, studiedagen, vakanties en nog veel meer. Natuurlijk vindt u de data ook terug in onze Agenda op de website. Op

Lees verder