Resultaten van ons onderwijs

dinsdag 31 maart

Cito eindtoets opbrengsten De school heeft op dit moment een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Wij werken met verbeterplannen om ons onderwijs op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden. Zoals u bij de resultaten van de eindopbrengsten kunt zien, heeft de school hier goede stappen in gemaakt. Ook in de tussenopbrengsten zien we een

Lees verder

ABCdeTjotter

dinsdag 31 maart

In het ABCdeTjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina’s te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een praktische alfabetische lijst toe te voegen aan deze site. Actief

Lees verder

Verhuizing / verandering van school

dinsdag 31 maart

Indien een leerling verhuist en dus van school verandert, zorgt de school ervoor dat alle gegevens van de leerling op de nieuwe school komen. Het onderwijskundig rapport versturen wij ook als een kind om een andere reden van school verandert. Voordat een kind van school verandert, wordt door de ouders het uitschrijfformulier ingevuld. Dit is

Lees verder

Peuterspeelzaal

vrijdag 27 maart

In de Tjotter is een peuterspeelzaal van GO! Kinderopvang gevestigd. GO! Kinderopvang biedt opvang bij peuterspeelzaal de Ottertjes voor kinderen van 2 tot 4 jaar. PSZ de Ottertjes Tijdens een ochtend of middag bij PSZ de Ottertjes worden er allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als

Lees verder

Overblijven (TSO)

vrijdag 27 maart

Wij werken met een continurooster.    

Opvang (VSO / BSO)

vrijdag 27 maart

De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt op de Tjotter verzorgd door GO! Kinderopvang. GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang bij BSO het Roversnest voor kinderen van 4 tot 12 jaar. BSO het Roversnest Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij het Roversnest

Lees verder

Missie / Visie

dinsdag 24 maart

Onze missie Samen het beste uit jezelf halen. De basis voor onze missie is onze ‘gouden driehoek’. Wij vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en dat we met elkaar streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst van ons onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit

Lees verder

Schoolafspraken

dinsdag 24 maart

Onze belangrijkste regels die wij in de school hanteren: 1. We luisteren naar iedere volwassene in de school 2. In de school lopen we rustig en praten met onze 3-stem 3. We zijn aardig voor elkaar en zorgen goed voor onze spullen 4. Wij zorgen er met elkaar voor dat onze school er netjes uitziet

Lees verder

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

dinsdag 17 maart

  In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er wordt in de klas gesproken over de verschillende vormen van onderwijs en we bezoeken de openbare scholen voor voortgezet onderwijs binnen Lelystad. Op basis van het volledige dossier van acht jaar basisonderwijs wordt door de leerkracht van groep 8 in overleg met

Lees verder

Rapportage aan ouders/verzorgers

dinsdag 17 maart

Algemeen Waar ouders staat dient ouders/verzorgers gelezen te worden. Alle rapportage is aan ouders gericht m.u.v. de bladzijde in het rapport van de onderbouw die speciaal voor de kinderen is bedoeld. In het laatste rapport van het schooljaar kunnen opmerkingen aan de kinderen zijn gericht. Leerkrachten schrijven alleen in de rapporten indien de rapportage op

Lees verder