SchOOLwiki

zoekopdracht

Verhuizing / verandering van school

Indien een leerling verhuist en dus van school verandert, zorgt de school ervoor dat alle gegevens van de leerling op de nieuwe school komen. Het onderwijskundig rapport versturen wij ook als een kind om een andere reden van school verandert.

Voordat een kind van school verandert, wordt door de ouders het uitschrijfformulier ingevuld. Dit is bij de administratie of de directie te verkrijgen.