SchOOLwiki

zoekopdracht

Veilig naar school

Fietsen

Bij het naar school brengen of laten gaan van de leerlingen streven wij ernaar om de verkeersveiligheid zo groot mogelijk te houden. Daarom vragen wij u om wanneer u dichter bij de school woont dan 500m, te voet te komen, daarbuiten tot 1250 meter een fiets te pakken en pas bij grotere afstand eventueel de auto te gebruiken.

De fietsen moeten in de daarvoor bestemde stalling geplaatst worden. Dit kan naast de school en achter de gymzaal. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade. Fietsen op het schoolplein of op de stoep voor de school is verboden.

Verkeersouder

In 1995 is het verkeersouderproject gestart. Het uiteindelijke doel is de verbetering van de verkeersveiligheid rond basisscholen. Het doel van het project zelf is om ouders een zichtbare rol te geven bij de aanpak van de verkeersveiligheid rond de school. Natuurlijk waren en zijn er op diverse scholen al verkeerswerkgroepen actief. Het voordeel van het verkeersouderproject is dat het de rol van ouders prominenter maakt en zorgt voor betere uitwisseling en samenwerking tussen ouders van verschillende scholen. Inmiddels zijn er in het hele land meer dan 2500 verkeersouders actief.

De verkeersveiligheid rond de basisschool hangt af van veel partijen:

  • De ouders zijn verantwoordelijk voor de verkeersopvoeding van hun kinderen en voor hun eigen gedrag bij het brengen en halen van hun kroost.
  • De school is verantwoordelijk voor de verkeerslessen die de kinderen krijgen.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur.
  • En de politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de verkeersregels.

Verkeersouders zijn er in de eerste plaats voor om de ouders in dit geheel een stem te geven. Om signalen van ouders op te vangen, te bundelen en te bespreken met de medezeggenschapsraad, de schooldirectie, de gemeente of de politie. En om samen met deze partijen te bepalen welke knelpunten moeten worden aangepakt en hoe dat het beste kan.