SchOOLwiki

zoekopdracht

Stagiaires

 
De Tjotter wil mede mensen opleiden tot groepsleerkracht of onderwijsassistent. Regelmatig worden stagiaires van PABO en ROC begeleid tijdens een stage op de Tjotter. Tevens geeft de school de mogelijkheid aan VO-leerlingen om een oriëntatiestage te doen in het basisonderwijs. De school ziet het als noodzaak dat iedere student de mogelijkheid krijgt om in de praktijk ervaring op te doen.

Onze ervaring is dat studenten in de praktijk hun theoretische kennis kunnen toepassen. De Tjotter geeft ruimte aan de studenten om hun eigen doelen te stellen en uit te voeren. Dit houdt praktisch in dat studenten kunnen meedraaien in de groep, en in overleg met de praktijkbegeleider lessen kunnen geven in een vaste groep. Het aantal lessen dat de stagiaires geven, hangt af van de eigen inzet en het leerplan van de onderwijsinstelling van de stagiaires.