SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolverzuim

 
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de klas thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken- of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende de schooltijd moet dus zo veel mogelijk worden tegengegaan. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of niet gemeld verzuim, nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.