SchOOLwiki

zoekopdracht

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Groep 1 t/m 8  
Maandag 8:30 – 12:00 / 13:15 – 15:15 uur
Dinsdag 8:30 – 12:00 / 13:15 – 15:15 uur
Woensdag 8:30 – 12:00 uur
Donderdag 8:30 – 12:00 / 13:15 – 15:15 uur
Vrijdag 8:30 – 12:00 / 13:15 – 15:15 uur

 

De schooldeur gaat 15 minuten voor de school begint open, dan mogen de kinderen rustig naar binnen. Wij verwachten de kinderen 5 minuten voordat de les begint op school. De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 mogen altijd even mee om uw kind naar de klas te brengen. Vanaf groep 5 verwachten wij dat de kinderen zelfstandig naar hun groep gaan. We verwachten dat alle kinderen om half 9 met het lesprogramma kunnen beginnen. Daarom vinden wij het fijn wanneer u rond 5 voor half 9 de school weer verlaat, zodat we op een rustige manier met de kinderen aan de lesdag kunnen beginnen.

Doordat de groepen 1 tot en met 4 minder uren hoeven te maken, komen deze uren terug in vrije dagen. Vrije dagen voor de leerlingen, niet voor de leerkrachten. De school heeft hierdoor de mogelijkheid meer studiedagen in te plannen die gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Zo zijn wij ook in staat om vrije dagen van de leerkrachten te koppelen aan vrije dagen voor de groepen één t/m vier. Daardoor beperken we het aantal leerkrachten dat in een groep werkt. Gevolg van deze organisatie is wel dat onderbouwleerkrachten enkele dagen in de bovenbouw werken.

Lesuitval
Indien een leerkracht ziek is, hopen wij dat er een invaller beschikbaar is. Zo niet dan verdelen we de leerlingen over andere groepen.

Pas in uiterste nood (uitval van meerdere leerkrachten) gaan de kinderen naar huis, ouders voor wie dit problemen geeft, kunnen contact opnemen met de school om een andere oplossing te zoeken.