SchOOLwiki

zoekopdracht

Resultaten van ons onderwijs

Cito eindtoets opbrengsten

De school heeft op dit moment een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Wij werken met verbeterplannen om ons onderwijs op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden. Zoals u bij de resultaten van de eindopbrengsten kunt zien, heeft de school hier goede stappen in gemaakt. Ook in de tussenopbrengsten zien we een positieve groei. In oktober 2014 kreeg de school een onderzoek van de onderwijsinspectie om de onderwijskwaliteit te beoordelen.

 Schooljaar  Landelijk gemiddelde
 zonder correctie
 De Tjotter gemiddelde
 zonder correctie
 2011 – 2012  535,1  534,0  -1,1
 2012 – 2013  534,7  532,2  -2,5
 2013 – 2014  534,4  535,5  +1,1

 

Waar gaan onze kinderen naar toe?

 Aantal lln
groep 8
 VSO  PRO  LWOO  VMBO
BBL
 VMBO
KBL
 VMBO
TL
 HAVO  VWO
 2012  63  1  1  9  8  6  18  11  9
 2013  54  0  0  3  7  15  13  6  10
 2014  57  0  0  2  2  8  14  14  16