SchOOLwiki

zoekopdracht

Rapportage aan ouders/verzorgers

Algemeen
Waar ouders staat dient ouders/verzorgers gelezen te worden.
Alle rapportage is aan ouders gericht m.u.v. de bladzijde in het rapport van de onderbouw die speciaal voor de kinderen is bedoeld. In het laatste rapport van het schooljaar kunnen opmerkingen aan de kinderen zijn gericht. Leerkrachten schrijven alleen in de rapporten indien de rapportage op zich niet duidelijk genoeg is.

Wanneer er sprake is van werk op eigen niveau, wordt het werk op dit niveau beoordeeld en wordt dit in het rapport aangegeven.

Start schooljaar
In de eerste schoolweken verwachten wij alle ouders/verzorgers voor omgekeerde 10 minuten gesprekken. In dit gesprek wordt het groepsoverzicht besproken en zonodig met gegevens van de ouders / kinderen aangevuld.

Vanaf groep 6 zitten de kinderen ook bij het gesprek.

November
In deze maand is er de mogelijkheid van vrijwillige gesprekken zonder schriftelijke rapportage. De ouders krijgen inzage in het werk van de kinderen.
De gesprekken duren tien minuten.

Februari
In januari (begin februari) worden de Middentoetsen van Cito afgenomen. Daarna volgt een schriftelijke rapportage aan de ouders over hun kind(eren).
Alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek van tien minuten. Kinderen vanaf groep zes zitten ook bij dit gesprek. Dit 10 minutengesprek is voor alle ouders verplicht. Tijdens het gesprek worden het rapport en de ontwikkeling van het kind besproken.

De ouders van de leerlingen uit groep 8 krijgen een uitnodiging voor adviesgesprekken in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Juni
Ook in juni is er een schriftelijke rapportage aan de ouders van alle leerlingen door middel van ons schoolrapport. De rapporten worden (meestal) in de voorlaatste schoolweek meegegeven.
De gesprekken zijn facultatief, dat wil zeggen dat de gesprekken plaatsvinden op vraag van ouder(s) en/of op vraag van de leerkracht.
Voor de ouders/verzorgers van kinderen in groep zes zijn deze gesprekken verplicht in verband met de voorlopige schooladviezen.

Groep acht krijgt het rapport op de laatste schooldag, na de musical.