SchOOLwiki

zoekopdracht

Ons zorgteam

In ons zorgteam zitten een onderwijsassistente en de intern begeleider(s). De onderwijsassistente begeleidt individuele leerlingen, kleine groepen leerlingen, leerlingen die in de leesklas begeleiding nodig hebben en ondersteunt in groepen. Dit kan op het gebied van leren zijn als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zij neemt toetsen bij individuele leerlingen af wanneer dat in overleg met de intern begeleider is afgesproken.

Leerkrachten overleggen met de intern begeleider(s) over de mogelijkheden tot begeleiding en informeren de ouders hierover. De onderwijsassistente en de intern begeleiders overleggen wekelijks over de stand van zaken met betrekking tot de begeleiding van leerlingen, de voortgang van deze leerlingen of andere te nemen (vervolg-) acties. Wanneer een traject ten einde is, zal het resultaat met de groepsleerkracht besproken worden. Zij informeren vervolgens de ouders.