SchOOLwiki

zoekopdracht

Nascholing

 
Nascholing van leraren

Regelmatig volgen leraren cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe middelen of werkwijzen. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd, in de avonduren, of op woensdagmiddagen plaats. Het is mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd.

Nascholing van het hele team

Ieder jaar kiezen wij als school een bepaald onderwerp waarin wij ons willen professionaliseren.

Het team heeft gewerkt aan verbeterplannen. Komend jaar gaan we verder met het verbeteren van ons onderwijs. Waar nodig zal er een training zijn door verschillende externe adviseurs (zie jaarplan).