SchOOLwiki

zoekopdracht

Missie / Visie

Onze missie

Samen het beste uit jezelf halen.

De basis voor onze missie is onze ‘gouden driehoek’.

goudendriehoek

Wij vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en dat we met elkaar streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst van ons onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen.

Dit is mogelijk als we:

 • Ons allemaal gehoord, begrepen en veilig voelen
 • Voldoende individuele zorg en uitdaging hebben
 • Elkaar respecteren en goed met elkaar omgaan
 • Samenwerken
 • Hoge en positieve verwachtingen hebben

Onze visie

De kerntaak van de school ligt op het gebied van het onderwijsleerproces, de zorgverbreding en het schoolklimaat.

 • leerlingen verlaten de Tjotter met voor hen de hoogst mogelijke resultaten
 • leerlingen verlaten de Tjotter met een goed, positief en reëel zelfbeeld; zij kunnen zelfreflectie toepassen
 • leerlingen kunnen sociale vaardigheden toepassen en respect tonen
 • leerlingen benutten hun eigen talenten optimaal
 • leerlingen zijn zelfredzaam
 • leerlingen kunnen 21ste eeuw vaardigheden toepassen