SchOOLwiki

zoekopdracht

Bewegingsonderwijs

 
Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 een keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht, die lid is van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze Vakgroep zorgt voor de doorlopende leerlijnen in alle bouwen vanuit een gezamenlijke visie en het Werkboek Bewegingsonderwijs. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld.

Tijdens de gymles wordt er natuurlijk getranspireerd daarom douchen alle kinderen van groep 3 t/m 8 zich na de les. Een handdoek moet dus worden meegenomen. Als een leerling geen handdoek bij zich heeft, kan er een op school worden geleend. Het is aan te raden om de kinderen voor het douchen teenslippers mee te geven. Dit om de kans op besmetting met voetschimmel maximaal te verkleinen. Van de verplichting tot douchen kan slechts worden afgeweken middels een officiële doktersverklaring, waarin het douchen wordt afgeraden. Ouders doen hiertoe een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan de leerkracht.

Aangezien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal dat nog voor het betreden van de kleedkamers melden, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden.

De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht verzorgd. De kleuters gymmen daar liefst in ondergoed (sportkleding vergt nog veel tijd bij aan- en uitkleden)en op sportschoenen zonder veters.