SchOOLwiki

zoekopdracht

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

 

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er wordt in de klas gesproken over de verschillende vormen van onderwijs en we bezoeken de openbare scholen voor voortgezet onderwijs binnen Lelystad.

Op basis van het volledige dossier van acht jaar basisonderwijs wordt door de leerkracht van groep 8 in overleg met de Intern Begeleider een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de directeur bekrachtigd en in een adviesgesprek door de leerkracht aan de ouders gegeven.

Alle Lelystadse openbare scholen nemen deel aan de Cito-eindtoets. De uitslag van deze toets geeft aan hoe groot de kans van welslagen van een leerling is in een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. In vrijwel alle gevallen komt dit overeen met het advies van school. Wanneer er een groot verschil is, zal gekeken worden naar mogelijke oorzaken van het verschil en zal de school haar eigen advies aan de betreffende VO-school uitleggen.

Voor de rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport. De groepsleerkracht heeft geregeld overleg met de nieuwe school van het kind. Na de inschrijving komt de contactpersoon van de school naar de Tjotter om over de leerling te praten. Wij worden nog enkele jaren op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar een van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. Deze scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor vmbo, havo en atheneum.

Als een kind meer en/of extra hulp nodig heeft, of een extra steuntje in de rug, kan het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) een goede mogelijkheid zijn. Voor toelating naar alle vormen van onderwijs bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, mocht dit van toepassing zijn op uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd.

Wij streven ernaar met al onze leerlingen tenminste de kerndoelen te bereiken.