SchOOLwiki

zoekopdracht

24 resultaten in categorie ""

ABC De Tjotter

ABC VAN DE TJOTTER In het ABC de Tjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina’s te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar...
Lees verder

ABCdeTjotter

In het ABCdeTjotter kunt u snel allerlei onderwerpen op alfabet bekijken. Sommige van deze onderwerpen zullen ook op andere pagina's te vinden zijn, maar dat geldt niet voor alles en het zoeken en vinden kan wel eens lastig zijn. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een...
Lees verder

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

  In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er wordt in de klas gesproken over de verschillende vormen van onderwijs en we bezoeken de openbare scholen voor voortgezet onderwijs binnen Lelystad. Op basis van het volledige dossier van acht jaar basisonderwijs wordt door...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

  Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 een keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht, die lid is van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze Vakgroep zorgt voor de doorlopende leerlijnen in alle bouwen vanuit een...
Lees verder

Het team van OBS de Tjotter

  groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2 A Carola Carola Rolien Rolien Roelien 1/2 B Annette Nathalie Annette Annette Annette 1/2 C Margriet Mirella Mirella Mirella Margriet 3 Odilia Odilia Eefje Odilia Odilia 4 Evelien Evelien Evelien Andrea Andrea 5 Jolande Jolande Maaike Maaike Maaike 6 Laura V Laura V Laura V Laura V Laura V 7 Mathijs Mathijs Mathijs Mathijs Mathijs 8 A Anouk Anouk Anouk Hanneke Hanneke 8 B Eefje Eefje Laura S Laura S Laura S Directeur Astrid Astrid Astrid Astrid Astrid Administratie Monique Facilitair/administratie Laura K Laura K Intern begeleider Margriet Margriet Margriet Onderwijsassistent Michelle Michelle Michelle Michelle Vakleerkracht gym Jorn Jorn Jorn  ...
Lees verder

Klachtenregeling

  Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing...
Lees verder

Missie / Visie

Onze missie Samen het beste uit jezelf halen. De basis voor onze missie is onze 'gouden driehoek'. Wij vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en dat we met elkaar streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst van ons onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de...
Lees verder

Nascholing

  Nascholing van leraren Regelmatig volgen leraren cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe middelen of werkwijzen. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd, in de avonduren, of op woensdagmiddagen plaats. Het is mogelijk dat...
Lees verder

Ons zorgteam

In ons zorgteam zitten een onderwijsassistente en de intern begeleider(s). De onderwijsassistente begeleidt individuele leerlingen, kleine groepen leerlingen, leerlingen die in de leesklas begeleiding nodig hebben en ondersteunt in groepen. Dit kan op het gebied van leren zijn als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij...
Lees verder

Opvang (VSO / BSO)

De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt op de Tjotter verzorgd door GO! Kinderopvang. GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang bij BSO het Roversnest voor kinderen van 4 tot 12 jaar. BSO het Roversnest Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met...
Lees verder

Ouderhulp

  Behalve actief zijn in de MR of OV kunt u ook actief zijn als ouder/opa/oma/oppas/… op diverse gebieden. Werkzaamheden waarbij u kunt assisteren zijn o.a.: creatieve vorming documentatiecentrum bibliotheek speel/werkactiviteiten met kleuters gymlessen computeronderwijs excursies begeleiden hulp bij sportevenementen verschillende vieringen reparatie van apparatuur kampbegeleiding klussen binnen de school lezen met individuele- of groepjes kinderen Alle activiteiten waar ouders bij...
Lees verder

Overblijven (TSO)

Stichting de Tussentijd verzorgt bij ons op school de overblijf / TSO (tussenschoolse opvang). U kunt alle informatie over de TSO vinden op de website van Stichting De Tussentijd: https://stichtingdetussentijd.nl/organisatie/nieuwsbrief/ Voor de Tjotter is uw contactpersoon voor de overblijf Miranda Posthouwer. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en...
Lees verder

Peuterspeelzaal

In de Tjotter is een peuterspeelzaal van GO! Kinderopvang gevestigd. GO! Kinderopvang biedt opvang bij peuterspeelzaal de Ottertjes voor kinderen van 2 tot 4 jaar. PSZ de Ottertjes Tijdens een ochtend of middag bij PSZ de Ottertjes worden er allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen...
Lees verder

Rapportage aan ouders/verzorgers

Algemeen Waar ouders staat dient ouders/verzorgers gelezen te worden. Alle rapportage is aan ouders gericht m.u.v. de bladzijde in het rapport van de onderbouw die speciaal voor de kinderen is bedoeld. In het laatste rapport van het schooljaar kunnen opmerkingen aan de kinderen zijn gericht. Leerkrachten schrijven...
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Cito eindtoets opbrengsten De school heeft op dit moment een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Wij werken met verbeterplannen om ons onderwijs op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden. Zoals u bij de resultaten van de eindopbrengsten kunt zien, heeft de school hier goede stappen...
Lees verder

Schoolafspraken

Onze belangrijkste regels die wij in de school hanteren: 1. We luisteren naar iedere volwassene in de school 2. In de school lopen we rustig en praten met onze 3-stem 3. We zijn aardig voor elkaar en zorgen goed voor onze spullen 4. Wij zorgen er met elkaar voor dat onze school er...
Lees verder

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk: Groep 1 t/m 8   Maandag 8:30 - 12:00 / 13:15 - 15:15 uur Dinsdag 8:30 - 12:00 / 13:15 - 15:15 uur Woensdag 8:30 - 12:00 uur Donderdag 8:30 - 12:00 / 13:15 - 15:15 uur Vrijdag 8:30 - 12:00 / 13:15 - 15:15 uur   De schooldeur gaat 15 minuten...
Lees verder

Schoolverzuim

  Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als tijdens...
Lees verder

Stagiaires

  De Tjotter wil mede mensen opleiden tot groepsleerkracht of onderwijsassistent. Regelmatig worden stagiaires van PABO en ROC begeleid tijdens een stage op de Tjotter. Tevens geeft de school de mogelijkheid aan VO-leerlingen om een oriëntatiestage te doen in het basisonderwijs. De school ziet het als...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

  Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden aangemelde leerlingen toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een...
Lees verder

Vakanties en studiedagen

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019   Vakantiedagen Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober Kerstvakantie 24 december ’18 t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019 Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019 Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019 Tweede Pinksterdag 10 juni 2019 Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019     Studiedagen groepen 1 t/m 8 Vrijdag 5 oktober 2018 Hele dag...
Lees verder

Veilig naar school

Fietsen Bij het naar school brengen of laten gaan van de leerlingen streven wij ernaar om de verkeersveiligheid zo groot mogelijk te houden. Daarom vragen wij u om wanneer u dichter bij de school woont dan 500m, te voet te komen, daarbuiten tot 1250 meter een...
Lees verder

Verhuizing / verandering van school

Indien een leerling verhuist en dus van school verandert, zorgt de school ervoor dat alle gegevens van de leerling op de nieuwe school komen. Het onderwijskundig rapport versturen wij ook als een kind om een andere reden van school verandert. Voordat een kind van school verandert,...
Lees verder

Verlof buiten schoolvakanties

verzuimposterstroomschema_1...
Lees verder