SchOOLwiki

zoekopdracht

2 resultaten in categorie "bewegingsonderwijs"

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

  Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 een keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht, die lid is van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze Vakgroep zorgt voor de doorlopende leerlijnen in alle bouwen vanuit een gezamenlijke visie en het Werkboek Bewegingsonderwijs. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. Tijdens de gymles wordt er natuurlijk getranspireerd daarom douchen alle kinderen van groep 3 t/m 8 zich na de les. Een handdoek moet dus worden meegenomen. Als een leerling geen handdoek bij zich heeft, kan er een op school worden geleend. Het is aan te raden om de kinderen voor het douchen teenslippers mee te geven. Dit om de kans op besmetting met voetschimmel maximaal te verkleinen. Van de verplichting tot douchen kan slechts worden afgeweken middels een officiële doktersverklaring, waarin het douchen wordt afgeraden. Ouders doen hiertoe een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan de leerkracht. Aangezien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal dat nog voor het betreden van de kleedkamers melden, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht verzorgd. De kleuters gymmen daar liefst in ondergoed (sportkleding vergt nog veel tijd bij aan- en uitkleden)en op sportschoenen zonder veters....
Lees verder