Oudervereniging

Graag willen wij u iets vertellen over de Oudervereniging: wie we zijn, wat we doen en hoe we dat doen.

Wie zijn wij?

Iedere ouder met leerling(en) op de Tjotter is automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging is samengesteld uit vijf bestuursleden die nauw samenwerken met een enthousiast team van ouders die actief zijn binnen de verschillende commissies.

Het bestuur bestaat uit:

* Cynthia Borkert voorzitter
* Moira van der Veen secretaris
* Maarten Klingenberg penningmeester
* Rianne Baarbé algemeen lid

Vanuit de school zijn twee leerkrachten betrokken te weten:

 • Deveny Menses
 • Andrea den Dekker

Wat doet onze Oudervereniging?

De Oudervereniging draagt zorg voor de leuke zaken op school. Activiteiten die in eerste instantie niet tot de dagelijkse zaken behoren, maar wel de tijd van uw kind op school nog leuker maakt.

Voor elke activiteit bestaat een commissie die deze activiteit organiseert en samen met de leerkrachten uitvoert. Uiteraard kunnen we dat niet zonder de hulp van de ouders, daarom betrekken we graag zoveel mogelijk ouders bij het uitvoeren van activiteiten. Indien uw hulp gewenst is, wordt u uiteraard tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Lijkt het u leuk om actief te zijn in een van de commissies? Dan kunt u een mail sturen naar oudervereniging: oudervereniging.tjotter@stichtingschool.nl

Hoe geven we dit vorm?

Momenteel heeft de Oudervereniging de volgende commissies:

 • Boekenmarkt
 • Kinderboekenweek
 • Project 1
 • Sinterklaas
 • Kerstdiner
 • Playbackshow
 • Koningsspelen
 • Avondvierdaagse
 • Zomerfeest
 • Afscheid groep 8

Naast bovengenoemde activiteiten die georganiseerd worden door de commissies, worden er ook activiteiten door de school georganiseerd, waarvoor de oudervereniging een financiële bijdrage geeft.

Denkt u hierbij aan:

 • culturele bezoekjes
 • schoencadeautjes met Sinterklaas
 • klassencadeau’s met Sinterklaas
 • educatieve excursies
 • sporttoernooi(en)
 • sportdagen
 • spelletjesdag voor de kleuters
 • de jaarlijkse playbackshow
 • de musical en het afscheid van de groepen 8.

Hoe wordt dit bekostigd?

Elk jaar betalen de ouders voor elk schoolgaand kind op de Tjotter de ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar bepaald in de algemene ledenvergadering die in september gehouden wordt.

Op de jaarvergadering zijn de nieuwe bijdragen voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld.

Voor 1 kind            €   33,00
Voor 2 kinderen    €   61,00 (2e kind = €28,00)
Voor 3 kinderen    €   84,00 (3e kind = € 23,00)
Voor 4 kinderen    € 102,00 (4e kind= € 18,00)

 Wij willen bij voorkeur bijdragen incasseren van uw rekening. Een machtiging kunt u op school afhalen.

Jaarvergadering en overige vergaderdata

Jaarlijks legt de Oudervereniging verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Deze jaarvergadering wordt gehouden in september en is open voor alle ouders. Door het jaar heen heeft de Oudervereniging een aantal gezamenlijke overlegmomenten. De commissies vergaderen op andere momenten.

Secretarieel jaarverslag

Notulen jaarvergadering 26 sept 2019

Financieel jaarverslag oudervereniging de Tjotter 2018-2019

Begroting OSB de Tjotter 2019-2020

Resultaten OBS de Tjotter 2018-2019

Resultaten stelposten OBS de Tjotter 2018-2019 18-09-2019

Stelpostenbegroting OSB de Tjotter 2019-2020

Onderstaande vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 hebben reeds plaatsgevonden of staan nog gepland:

 •  22 oktober 2020
 •  26 november 2020
 •  7 januari 2021
 • 18 februari 2021
 •  1 april 2021
 •  20 mei 2021
 •  1 juli 2021

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Deze vinden altijd om 20:00 uur plaats in de school.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging via: oudervereniging.tjotter@stichtingschool.nl

Graag tot ziens!