OBS De Tjotter

De naam van onze school “de Tjotter” is ontleend aan een klein zeilend vrachtschip dat in het verleden over de Zuiderzee tussen Amsterdam, Urk, Stavoren en Enkhuizen voer.

De Tjotter is een openbare basisschool in de Landstrekenwijk, die inspeelt op de multiculturele aspecten van de samenleving en vragen die de maatschappij ons stelt. De leerlingen van “de Tjotter” komen voornamelijk uit de Landstrekenwijk en het Hollandse Hout en voor een klein deel uit de omliggende wijken.
Kinderen uit gezinnen met verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen zijn bij ons welkom. Samen spelend en werkend leren kinderen de verschillen kennen en respecteren. Er heerst een plezierig leer- en werkklimaat, waarin kinderen, teamleden en ouders zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

De Tjotter is een basisschool met in de basis degelijke traditionele elementen en daarnaast moderne lesmethodes. Wij werken met jaargroepen en hebben tegelijkertijd aandacht en ruimte voor individuele leerlingen.
Wij erkennen de eigenheid en het unieke van elk kind en gaan met elkaar om op basis van respect. De kinderen leren zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren.

Momenteel bezoeken zo´n 313 leerlingen (teldatum 01/10/2014) de Tjotter.
Voor het inschrijven van kinderen op de Tjotter werken wij met de volgende criteria:
– Groep en groepsgrootte
– Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten
– Kinderen uit ons verzorgingsgebied (Landstrekenwijk en Hollandse Hout)
– Kinderen uit omliggende wijken