Leerlingenraad

De Tjotter heeft een leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

De leerlingenraad denkt mee over de vraag: ‘Hoe kunnen we de sfeer op school nog beter maken’. Omdat we het belangrijk vinden om hun betrokkenheid bij de school te bevorderen, vergadert de directie regelmatig met leerlingen over allerlei verschillende onderwerpen.

De leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021  zijn nog niet bekend.

De leerlingenraad heeft het vorig schooljaar met elkaar gehad over:

– Veiligheid in en rond school.
– Positief gedrag in de school.
– Zichtbaarheid van de contactpersonen van de school.
– Ophangen van posters
– School en veiligheid.
– Bevorderen van de netheid toiletgroepen midden- en bovenbouw.
– Buitenspel materialen /Free-run parcours.
– Borden voor een rookvrije zone.