Buitenschools aanbod

 

Naschoolse activiteiten op De Tjotter

Op de Tjotter verzorgen wij een aantal naschoolse activiteiten. Vanwege onze muzieksubsidie hebben veel van deze naschoolse activiteiten met muziek te maken, denk aan dans, instrumenten bespelen, het kinderkoor, etc. We proberen ook hier en daar ons aanbod iets te verbreden m.b.t. beeldende vorming en wetenschap.

De naschoolse activiteiten die zich nu afspelen zijn gitaar spelen voor groep 5 t/m 8 en beeldende vorming voor groep 1 t/m 4.

De workshops voor een djembé bespelen, Soundtrap (dj-workshop) en Mad Science (wetenschap) starten ook binnenkort.