Start met PBS (positieve benadering)

Geplaatst op donderdag 6 april 2017

Op dinsdagmorgen 13 maart is in de groepen de aftrap gegeven van onze werkwijze volgens het PBS (Positive Behavior Support). Twee Bikkels brachten een bezoek aan de groepen. Daar werd een uitleg gegeven over de werkwijze en over het verdienen van “bikkels” bij goed gedrag.  In de avond was er voor ouders een voorlichtingsbijeenkomt. Er waren veel ouders / verzorgers aanwezig.

PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.
PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.