Nieuwjaarsreceptie

Geplaatst op woensdag 19 augustus 2015

Vrijdag 21 augustus van 17:00 tot 19:00 uur hebben wij een nieuwjaarsreceptie.

U komt toch ook?

Het programma is als volgt:

Presentatie Rond 17:00 uur en 18:00 uur zal Astrid een korte presentatie geven over het komende schooljaar. U kunt zelf een keuze maken welke tijd u aansluit.
Tentoonstelling In iedere groep met als thema: vakantie!
Rondleiding Uw zoon of dochter zal u rondleiden door de school en aan u laten zien wat er allemaal gebeurt in zijn of haar klas. De doelen, de methoden en het portfolio waaraan gewerkt wordt zijn daarbij in te zien. Eventuele vragen kunnen aan de groepsleerkracht gesteld worden.
Middenruimte Kennismaking en informatie vanuit:
– de medezeggenschapsraad
– de oudervereniging
– de verkeersouder
– het zorgteam
– regiegroep ouderbetrokkenheid
– directie